Kontaktoplysninger

Email: Solhaven@post4.tele.dk

Tlf: 25352700

Jeg er gift og har to voksne børn som bor i Aars.

Jeg har en meget lang erfaring inden for det sociale område som jeg har beskæftiget mig med i 35 år. Jeg stiftede og drev opholdsstedet Solhaven gennem 25 år. Jeg er Bestyrelsesformand for TVÆRS som driver bosteder for voksne med psykiske vanskeligheder rundt om i Vesthimmerlands kommune. Jeg har derigennem kontakt til regioner og kommuner og har erfaring med hvilke tilbud der virker til denne målgruppe.

Herudover har jeg været brugt som konsulent for social- og justitsministeriet vedrørende udmøntning af voldspakke og opstart af bosteder! På børne- unge området har jeg i samarbejde med socialministeriet oprettet to opholdssteder til indvandrere unge, et i Jylland og et på Sjælland.

Jeg har i 9 år været medlem af kommunalbestyrelsen i Farsø kommune, i hele perioden var jeg formand for børne- og kulturudvalget.

I min fritid camperer jeg sammen med familie og venner, det foretrukne camping land er Italien, men også Danmark besøges når vejret tillader det.

Hvorfor er det nu lige, at jeg ønsker at komme ind i Kommunalpolitik…… igen?

Efter at have drevet Solhaven & HRC i 30 år er der nu sket et generationsskifte. Jeg har derfor nu tid til at koncentrere mig om Vesthimmerlands Kommunes fremtid.

VestHimmerlandsListen har den holdning, at: ”Når hele kommunen udvikler sig, så får vi det alle bedre.”

Jeg mener, at vi trænger til ærlighed, ordentlighed og åbenhed i Vesthimmerlands Kommune.

Mine fokuspunkter er:

 • Et samlet Vesthimmerland
 • Et driftig erhvervs- og handelsliv.
 • Børn og unge med særlige behov skal have optimale opvækst- og uddannelsesvilkår.
 • Fokus på uddannelsesmuligheder og praktikpladser.
 • Fokus på Borgere med psykiske udfordringer.
 • Bedre Ældreomsorg.
 • Et rigt foreningsliv, både på idræts- og kulturområdet.
 • Udvikling af turisme.
 • Øget bosætning.
 • Udvikling af lokalområdet og støtte til ildsjæle.

Det er vigtigt, at vi bakker op om hovedbyen Aars og sikrer, at den stadig udvikler sig og bliver dynamoen for yderligere udvikling i hele kommunen, MEN det er samtidig vigtigt at vi ikke glemmer kommunens mindre byer og lokalsamfund, fordi når hele kommunen udvikler sig, så får vi det alle bedre.

Hvorfor mener jeg, at jeg kan gøre en forskel?

Igennem 30 år har jeg udviklet og drevet virksomheder i og omkring Farsø, som har beskæftiget op til 325 personer. Jeg har været primus motor i at udvikle nye tilbud og pædagogiske metoder, som har skabt hidtil usete resultater hos mange af de borgere, som har været tilknyttet vores bosteder. Udviklingen er til tider sket i stærk modvind fra det etablerede system, men efterhånden er selv regionsinstitutioner overgået til at benytte de personlige relationsprincipper, der er udviklet på Solhaven, som en del af deres tilbud.

Jeg er ikke bange for at forfølge nye idéer og har i hele udviklingen af vores firma tænkt ud af boksen og fundet løsninger på selv særdeles komplekse problemstillinger.

Med min erfaring, at jeg med min indsats kan være med til, at udvikle hele Vesthimmerlands Kommune. Selv i strid modvind, har jeg evnet at stå fast.

Tidligere har jeg beskæftiget mig med:

 • Etablering af Solhaven, Himmerlands Rådgivningscenter, Himmerlandsskolen, Skjoldborghus, SPUK – specialpædagogisk kompetencecenter.
 • Rådgiver for justitsministeriet i forbindelse med deres udvikling af ungdomssanktionen.
 • Rådgiver for socialministeriet i forbindelse med voldspakken.
 • Kommunalpolitiker i Farsø Kommune i 9 år, alle år som formand for børne- og kulturudvalget.
 • Etablering af Skovbørnehaven Valhalla.
 • Foredragsholder.
 • Bestyrelsesarbejde.

Udfordringerne i Vesthimmerlands Kommune er mange. En stemme på mig vil medføre, at der vil komme fokus på hele kommunen og nye muligheder vil blive afprøvet.

Venlig hilsen Søren Virenfeldt

VestHimmerlandsListen (Liste L)