Gitte Straagaard Holm

Jeg hedder Gitte Straagaard Holm og har i over ti år boet i Vognsild.

Jeg er mor til Sune,min voksne søn der har Downs syndrom og har følt på egen krop, hvor svært det kan være at blive alvorligt syg og få behov for hjælp fra det offentlige.

Jeg er arkitekt med speciale i landskab og har arbejdet med byplanlægning, lokalplaner og kommuneplaner. Desuden med landskabsanalyser i forbindelse med store tekniske anlæg såsom motorveje og vindmøller. Desuden har jeg arbejdet med kirkegårdsomlægninger, restaurering af historiske bygninger og parkanlæg.

I 2015 var jeg med til at arrangere landskabsudstillingen Kunst Ved Kanalen i Løgstør.

Jeg har siddet i menighedsråd i 3 perioder og i provstiudvalg i Frederikssund i en periode.

Jeg er frivillig i Stenaldercenter Ertebølle, hvor jeg også sidder i bestyrelsen, og i Vesthimmerlands museum hvor jeg bl.a. syr middelalderdragter til.

Museerne og kulturarvsformidlingen skal styrkes igennem stabile midler.

Som det fremgår kender jeg fra mit eget liv, hvor vigtigt det er at nogen vil kæmpe sammen med en, når livet er svært. Både unge som ældre kan få brug for individuel hjælp og støtte.

Udviklingshæmmede, psykisk udfordrede, fysisk handicappede og ikke mindst svækkede ældre har brug for god og fornuftig, individuel hjælp til at få det bedst mulige liv.

De små byer i kommunen skal styrkes og gøres endnu mere attraktive for tilflyttere. Vi har brug for, at folk bosætter sig her i vores smukke Vesthimmerland. Skolerne i de små byer skal bevares – de er vigtige for at holde liv i småbyerne og sikre, at lokalområderne er attraktive for bosætning.

Skolernes vilkår skal forbedres, så de kan arbejde endnu bedre for, at vore børn rustes godt og trygt til livet.

Øget bosætning kræver, at der er arbejdspladser og en god varieret detailhandel. Vi skal styrke mulighederne for at etablere både små og store butikker og virksomheder, ligesom vi skal gøre flest mulige af de offentlige indkøb lokalt.

Det er vigtigt, at vi fører en fornuftig, bæredygtig miljø-og energipolitik.

Bæredygtig miljøpolitik er ikke kun sprøjtefri marker og vindmøller, men også minimering af transport af varer og persontrafik. Dvs flere indkøb hos lokale butikker og producenter, bedre busforbindelser og flere cykelstier samt decentralisering af offentlige kontorer.

Stem på mig, og du får en der vil kæmpe for alt det ovenstående med liv og sjæl.

Med venlig hilsen

Gitte Straagaard Holm

Mailadresse: ghstraagaard@icloud.com, skriv hvis du har spørgsmål eller ideer til hvad jeg kan arbejde videre med.