Om Vesthimmerlandslisten

I 2017 til kommunevalget opstod Vesthimmerlandslisten som et alternativ til de etablerede politiske partier.

Visonsgrundlaget:

Vi repræsenterer hele Vesthimmerland. Vore kandidater er jævnt fordelt geografisk, tværpolitisk og professionelt.  Vi vil bakke op om udviklingen i vore lokalområder uden at miste overblikket over helheden.

Vi er stærkt optaget af, at vores erhvervsliv er godt og sundt og har gode vilkår.  Det giver bosætning og råd til alle vore ønsker.

Kommunens indkøbspolitik skal tilgodese de lokale mest muligt.

 • omsorg for vore ældre.  De har medvirket til at skabe den kommune, vi har i dag.
 • omsorg for borgere med specielle behov, herunder handicaps.
 • fokus på børnenes udvikling og trivsel fra fødsel og igennem dagpleje, børnehave og skole hvor der lægges vægt.
 • på det enkelte barns individuelle behov. De er vores fremtid.
 • sunde fritids tilbud til vore unge i hele Vesthimmerland.
 • idrætshaller og sportsfaciliteter helt i top med tilbud til både bredde- og eliteidræt.
 • turismen, der skal have en stor plads i vores erhvervspolitik.
 • styrkelse af en varieret detailhandel.
 • udnyttelse af kommunens naboskab til Limfjorden med fokus på ny havnefront i Løgstør, lystbådehavnen i Rønbjerg og udvikling af området ved lystbådehavnen i Hvalpsund.
 • aktiv og ansvarlig miljøpolitik.
 • Opbakning til projekter og ildsjæle i hele kommunen.


Vi vil støtte op om vore små byer og om kunst og kulturlivet i hele Vesthimmerlands kommune og vi vil fortsat bakke kraftigt op om Farsø sygehus