Vegger

Vegger er en lille landsby belligende tæt mod kommunegrænsen.
Vegger er nok mest kendt for sin Kro som idag er nedlagt, Kroen var omegnens dansested i mange år.
Vegger var også et tilholdssted for et storkepar i en årrække.