Hornum

Hornum ligger centralt i kommunen og har en meget aktiv borgerforening der sørger for aktivteter året rundt i det fantastisk omgivelser der findes i Hornum.
http://www.hornumogomegn.dk/