Fandrup

Fandrup er et lille landsbymiljø lidt syd for Farsø, her er trygt og godt at bo.
Fandrup har et velfungerende forsamlingshus – Krudthuset som man kan leje.