Vi er klar til endnu en valgkamp!

Vi ser gerne hele Vesthimmerland repræsenteret på vores tværpolitiske liste og vægter en god diversitet samt aldersfordeling!

Vesthimmerlandslisten er tværpolitisk og arbejder ud fra følgende punkter/værdier:

Udvikling af hele kommunen,
– Vi skal arbejde videre på at styrke hele kommunen og lade borgerne få medbestemmelse
– Vi vil understøtte alle ildsjæle og projekter i hele kommunen.

Erhvervspolitik
– Det skal være nemmere at starte og drive virksomhed i Vesthimmerland.
– Vi kæmper for at bevare og skabe arbejdspladser i hele kommunen.

God ældrepolitik.
– Gode ressourcer der kan bruges.

Sårbare unge og folk med handicap.
– Vi skal understøtte mennesker med særlig behov og skabe rammer som hjælper dem i deres udvikling.

Spørgsmål vedr. vesthimmerlandslisten kan rettes til Kirsten Moesgaard  km@advokatmoesgaard.dk